ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๓

 

 เลือกอุปกรณ์เพื่อเปิดอ่าน:

Book Details

Cover Design

MCU

Language

ไทย

พิมพ์ครั้งแรก

พฤษภาคม ๒๕๕๓

จำนวนพิมพ์

๒,๐๐๐ เล่ม

จัดรูปเล่ม

นายสมบูรณ์ เพ่งพิศ

ออกแบบปก

นายพิจิตร พรมลี

พิสูจน์อักษร

คณะกรรมการฝ่ายจัดทำสูจิบัตรและสารนิพนธ์

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรายวันการพิมพ์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๕๓”

Your email address will not be published. Required fields are marked *